Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van u Globaal Medisch Dossier (GMD)

Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing op maat te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.

In het Globaal Medisch Dossier worden alle gegevens bijgehouden over je gezondheid (voorgeschiedenis, medicatiegebruik, verslagen van specialisten,…). Daarnaast richt de huisarts zich ook op preventie (roken, alcoholgebruik, vaccinaties, screening).

Als patiënt heb je twee voordelen om een GMD af te sluiten met je huisarts. Enerzijds is er een opvolging van je totaal welzijn. Anderzijds betaal je minder remgeld bij de huisarts en bij de specialist indien je bent doorverwezen door de huisarts. Deze vermindering geldt voor alle huisartsen verbonden in de groepspraktijk bij uw arts.

Uw arts zal eenmaal per kalenderjaar een GMD attesteren. Dit hoeft u niet zelf te betalen. Alles wordt digitaal doorgegeven aan uw mutualiteit. Nadat deze aanvraag in orde is gebracht, betaalt u 30% minder remgeld voor elke raadpleging.