Het is van cruciaal belang om de personen die risico lopen op complicaties bij griep alsook de medewerkers in de gezondheidssector, zoveel als mogelijk te vaccineren. De inenting is niet verplicht, maar wordt ten zeerste aangeraden voor bepaalde risicogroepen.

De griepvaccinatie is in de eerste fase voornamelijk bedoelt voor de personen uit de risicogroepen*.
Indien er na het vaccineren van deze groep, nog vaccinaties over zijn bij de apothekers, kan je deze bekomen bij je lokale apotheker.

Dit jaar is er een grote groep mensen die zijn derde vaccinatie voor COVID-19 krijgt. Houdt er rekening mee dat er twee weken moeten zitten tussen beide vaccinaties.

*Onder risicogroep verstaan we: alle vijftigplussers, zwangere vrouwen, zorgmedewerkers, mensen met aandoeningen aan het hart/longen/lever/nieren, diabetespatiënten, mensen met chronische spierziekte, mensen die op genomen zijn in het ziekenhuis of een woon-en zorgcentrum, kinderen tussen 6-18 jaar met langdurige aspirinetherapie en iedereen die onder hetzelfde dak woont als eerder vermelde personen.

Zoals elk jaar zet jullie huisartsenteam zich in voor de jaarlijkse griepcampagne.

In onze praktijk worden er sinds enkele jaren vaccinatiedagen georganiseerd. Dit betekent dat er vaste momenten zijn waarop de vaccins voor de griep gezet worden. Deze momenten zijn uitsluitend bestemd voor het zetten van vaccins. We dringen erop aan dat deze momenten niet benut worden om voorschriften of andere medische vragen te stellen.

Dokter Lore Nouwynck zal de vaccins plaatsen tijdens de vaccinatiedagen. U brengt zelf een vaccin mee naar de afspraak. Een voorschrift voor uw vaccinatie kan u verkrijgen bij ons secretariaat maar is niet meer verplicht voor de apotheker.

Indien we merken dat de vooropgestelde momenten snel volzet zijn, zullen er nog extra momenten ingepland worden. Deze zullen via de website gecommuniceerd worden of kan u navragen bij ons secretariaat.

Woensdag    27 oktober 2021         van      08.30 uur tot 10.00 uur
Donderdag   4 november 2021       van      08.30 uur tot 10.00 uur
Woensdag    17 november 2021     van      08.30 uur tot 10.00 uur
Donderdag   18 november 2021     van      16.00 uur tot 18.00 uur
Vrijdag          19 november 2021     van      16.00 uur tot 18.00 uur
Donderdag   25 november 2021     van      16.00 uur tot 18.00 uur
Vrijdag          26 november 2021     van      16.00 uur tot 18.00 uur

 

 

Boek uw afspraak telefonisch of aan de balie op één van de volgende momenten:

Voor meer informatie kan u zich altijd wenden tot ons secretariaat.

 

Alvast bedankt voor uw medewerking!
Dokter Blanckaert, Dokter Lambrecht, Dokter De Burghgraeve en Dokter Nouwynck